Kuntavaalit 2012: Vaaliteesit

Avoin Järvenpää Kuntalaisilla tulee olla monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin päätöksenteon vaiheisiin. Tämä on mahdollista vain, jos lautakuntien esityslistat ovat hyvissä ajoin julkisia ja aina kuntalaisten käytettävissä. Valtuuston kokoukset on videoitava...

Kuntavaalit 2012: Lasten ja nuorten oikeudet

Nykyinen vanhempainvapaa on tarkoitettu lähes yksinomaan äidille. Monet isät käyttävät vain heille nimetyt vapaat eli isyysvapaan ja isäkuukauden. Lapsenhoito mielletään yleensä äidin vastuuksi, vaikka on erittäin tärkeätä, että molemmat vanhemmat olisivat osallisena...

Lukiokoulutuksen tulevaisuus

Yksi suurimmista ongelmista Keski-Uudellamaalla on se, että pienellä alueella on monta lukiota. Suuri tarjonta ei sinänsä ole ongelma, mutta ajan myötä lukioiden välille on syntynyt tasoeroja. Pienemmän ja vähävaraisemman kunnan lukioilla ei ole resursseja saati...