Kuka Mikko?

Järvenpäässä juuret, Tampereella opiskelu.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on minulle elämäntapa. Kipinä yhteisiin asioihin syntyi lukioaikoinani, kun havahduin ympäristön kantokyvyn rajallisuuteen ja kansallisen politiikan suunnattomuuteen. Lisäksi halusin muuttaa yleistä käsitystä poliitikoista. Haluan profiloitua asioihin perehtyvänä, tietoperusteisena sekä kuuntelevana poliitikkona.

Opiskelen Tampereen yliopistolla politiikan tutkimusta, jossa pääaineeni on valtio-oppi. Sivuaineena olen lukenut ympäristöpolitiikkaa, aluetieteitä sekä kauppatieteitä. Valmistuin yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi syksyllä 2017.

Tällä hetkellä vaikutan kotikaupunkini Järvenpään kaupunginvaltuustossa, kaupunkikehityslautakunnassa sekä varajäsenenä kaupunginhallituksessa. Opiskelu- ja korkeakoulupolitiikkaan olen päässyt tutustumaan Tampereen ylioppilaskunnan edustajistossa sekä Tampereen yliopiston kollegiossa.

Harrastuksen kohteitani ovat politiikan lisäksi lukeminen, kirjoittaminen, liikunta sekä kotimaisten oluiden maistelu. Urheilulajeista erityisin minulle on jalkapallo, jota harrastin aktiivisesti yhdeksän vuotta. Olin pitkään myös mukana eri valmennustehtävissä Järvenpään Palloseurassa ja seuraan edelleen kiinnostuneena JäPSin otteita sekä miesten että naisten tasoilla.

Miksi lähdin mukaan politiikkaan?

Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Lapsena katsoin mielelläni Itse valtiaat -televisiosarjaa, jossa leikiteltiin poliittisella satiirilla. Politiikka tuli tutuksi myös perheen kautta, kun vaalien aikana puolueista sekä ehdokkaista analysointiin ruokapöydissä. Lopullinen päätös lähteä mukaan politiikkaan tuli kansainvälisen finanssikriisin myötä. Tällöin havahduin siihen, ettei maailma kehity automaattisesti kohti onnelaa. Tämän takia haluan olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, joka ottaa huomioon heikoimmassa asemassa olevat, ympäristön kantokyvyn rajallisuuden sekä kannustaa ihmisiä rohkeasti kokeilemaan.

Päätökseeni vaikutti myös se, että olen luonteeltani sovitteleva, rauhallinen sekä yhteistyökykyinen. Pidänkin itseäni politiikan, välillä karuunkin, maailmaan sopivaksi persoonaksi. Rauhallisuudellani pystyn käsittelemään vaikeitakin ongelmia ja samalla pitämään kiinni minulle tärkeistä arvoista. Sovittelevalla ja yhteistyökykyisellä otteella pystyn puolestaan löytämään raitkaisun haastavaankin ongelmaan. Perimmäinen palo on halu muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, rohkeammaksi ja ympäristölle kestävämmäksi. Uhkakuvien maalaamisen jätän suosiolla muille ja keskityn itse paremman maailman rakentamiseen.

Haluan myös muuttaa perinteistä tapaa tehdä politiikkaa. Oman politiikkani A, B, C ovat  kuuntelukeskustelu ja perustelut. Perinteinen lähtökohta on, että poliitikko puhuu ja kansa kuuntelee. Minä haluan toimia toisin. Minä kuuntelen, keskustelen ja perustelen. Kuuntelemalla ja keskustelemalla voi päästä yhteisymmärrykseen sekä saada uusia näkökulmia. Perusteluilla puolestaan luodaan vankka pohja omille mielipiteille. Tällöin myös päätökset ovat tukevalla pohjalla.

Miksi Vihreät?

Vihreät on Suomessa ainoa puolue, joka ottaa ympäristöongelmat vakavasti. Havahduin ympäristön kantokyvyn heikkenemiseen lukioaikoinani, kun uutiset ilmastonmuutoksen vaaroista ja haitoista alkoivat konkretisoitua. Meille suomalaisille suhde luontoon on aina ollut ainutlaatuinen. Sitä pitää vaalia ja suojella myös tulevaisuudessa, jotta jälkipolvet voivat nauttia samoista maisemista ja elinolosuhteista kuin me tällä hetkellä.

Vihreissä viehätytti myös sen keskusteleva ja avoin ilmapiiri. Perustelut ja argumentit ovat painavammassa roolissa kuin usko auktoriteetteihin tai hierarkiaan. Sukupuoli, ikä tai koulutuksen taso eivät vaikuta asemaasi puolueessa. Kuka tahansa voi kertoa oman mielipiteensä ja toimia poliittisissa luottamustehtävissä. Tasa-arvo kaikilla elämän sektoreilla onkin vihreän liikkeen kulmakiviä ja päämääriä, jotka näkyvät puolueen kaikessa toiminnassa.

Vihreät ovat ääni hiljaisille. Niille, jotka eivät pysty puolustamaan itseään. Toimivat sosiaalipalvelut, ympäristöystävällinen yhteiskunta sekä tasa-arvoinen toimintaympäristö kaikille ovat tavoitteita, jotka ovat keskeisesti osa vihreätä ajatusmaailmaa. Tämä on puolue, jossa on helppo olla mukana. Myös tavoite on yksinkertainen: muuttaa mailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja ympäristölle kestäväksi.

Tarkemmin voit lukea Vihreän toiminnan perusteista puolueen verkkosivuilta.

Jos haluat tukea puolueen arvoja sekä toimintaa, liity jäseneksi! Se onnistuu helposti tästä